Körsbärsträdet, hyresrätter Lidingö


Ett markanvisningsprojekt ute i Brevik på Lidingö där vårt förslag förordades.

Bebyggelsen är tvåvåningshus med små lägenheter, hyresrätter där alla bostäder har egen ingång. Huslängorna är vinklade så att rummet mellan husen ömsom är entrégårdar, ömsom orörd natur.Information
Projektår: 2011
Beställare: Tornet och Peab Bostad
Yta: 44 lgh