Jaktfalken, flerbostadshus Barkarbystaden


Kvarter Jaktfalken i Barkarbystaden är ett stadsmässigt kvarter där ambitionen är att det ska bebyggas med riktigt bra lägenheter och en mycket grön bostadsmiljö. Bostäderna är välplanerade och ytsnåla med väl använda kvadratmetrar, vackra rumssammanhang med t.ex. rundgång och öppenhet med utblickar, generös fönstersättning och stora balkonger. Kvarteret beräknas innehålla cirka 169 nya bostäder i olika storlekar. Alltifrån små studiolägenheter om 40 kvm till stora femrumslägenheter. Många av lägenheterna högst upp i huset har takterrasser mot gatan. Bostäder i gårdsplanet har generösa uteplatser. Gården delas upp av utskjutande gårdsflyglar som rymmer de mindre bostäderna, vilket medför att nästan alla lägenheter har fönsterkontakt mot den gröna gården. Den gröna gården, med många träd, gräs, grus och buskar har prioritet i projektet. Den är grönskande och generös, med pergola, lekplats och plats för cykelparkering. Bebyggelsens höjd varierar mellan fem och sex våningar. Mot Barkarbyvägen som blir Barkarbystadens huvudgata, byggs butikslokaler i gatuplanet. För bebyggelsens yttre eftersträvas ett varierat intryck, främst genom de olika hushöjderna. Mest framträdande är kvartershörnen som kan liknas vid torn med högre höjd och tegelröd färg.Information
Projektår: 2011 - 2015
Beställare: Peab Bostad
Yta: Cirka 169 lgh