Räven, flerbostadshus Bergshamra Solna


Bostadshus med 23 lägenheter. Ett experimentbygge i form av ett 4-vånings bostadshus med stomme och bjälklag helt i trä. Fasaderna är klädda med vita emaljerade fibercementskivor och målad träpanel. Trästommen gav ett torrt och snabbt bygge och med god ljudisolering mellan planen. Huset ansluter till de intilliggande lamellhusens solfjäderformade planmönster. Fasadens burspråk och balkonger är vinklade för att släppa in ljus och södersol.


Presenterat i Arkitektur 2/99, Träinformation 2/99 samt i boken Etagehuse af trae i Europa – en exempelsamling (By- og Boligministeriet, Danmark, oktober 1999). Nominerades år 1999 som ett av tre projekt till Solna Stads Stadsbyggnadspris.Information
Projektår: 1998
Beställare: Skanska Nya Hem
Yta: 23 lgh