Hyvleriet och Ramsågen, flerbostadshus Knivsta


I centrala Knivsta har vi ritat sammanlagt 148 lägenheter i olika upplåtelseformer åt Rikshem AB.

I fem huskroppar fördelade på två kvarter invid det nya torget uppförs klimatsmarta yteffektiva bostäder. Husen byggs med prefabricerade volymelement i trä som antingen klätts med träpanel från fabrik eller putsas på plats. Lägenheterna är mellan 1-3 rok. Alla lägenheterhar balkong eller uteplats. Mot torget och den befintliga bebyggelsen putsas husen i kulörer som samspelar med det nya kommunhusets röda fasad och övriga bostadshus ljusa putsfasader. I kvarteret Hyvleriet som vetter mot den kommande nya Mejeriparken kläs husen i träpanel i lite klarare kulörer. Husens lite långsträckta form delas upp i mindre enheter med en vertikal färgindelning. Huset mot torget har lokaler i bottenvåningen där bland annat gym, café och frisör kommer att inrymmas.

52 stvanliga hyresrätter. 15st seniorbostäder 55+ i hyresrätt. 81 st bostadsrätter itvå föreningar. Information
Projektår: 2013 - 2015
Beställare: Rikshem
Yta: 148 lgh