DNC, dykcenter Karlskrona


Nominerat till Fortifikationsverkets arkitekturpris 2011.

Efter en parallellskissning har vi ritat Dyk och Navalmedicinskt Centrum (DNC) vid Marinbasen i Karlskrona. Här kommer utbildning av marinens tunga dykare att ske. DNC innehåller bland annat av en 6 m djup inomhusbassäng, en trycktanksanläggning för träning av djupdykning och medicinsk behandling, omklädningsutrymmen, kontor och brygga för dykträning i havet. Byggnaden ligger inom Världsarvet Karlskrona, ett område som är klassat som riksintresse för kulturminnesvården. DNC kommer därför att utgöra ett viktigt element i fronten mot havet.Information
Projektår: 2006 - 2011
Beställare: Fortifikationsverket
Yta: 3200 kvm