Nämforsen, utställningsbyggnad Näsåker


Inbjuden tävling om ny informationsbyggnad för hällristningarna vid Nämforsen, Näsåker, Västernorrlands län. Byggnaden, vars tomt ligger naturskönt på en nipa vid ett kraftverk i Ångermanälven, var tänkt att innehålla kafé och flexibla utställningar med multimedia. Vårt förslag, benämnt ”Snoa”, utgår från en nedåtgående spiralformig vandring från entrén högst upp, via utblickar åt olika håll, ned till den närmsta av de förnämliga hällristningarna. Förslaget gjordes i samarbete med TM-konsult AB, Sollefteå och K-Konsult Västernorrland AB, Härnösand.Information
Projektår: 2000
Beställare: Länsmuseet Västernorrland
Yta: 420 kvm