Karlskrona kommuns arkitekturpris 2017 till Ubåtshallen.


Vår tillbyggnad till Marinmuseum i Karlskrona, Ubåtshallen Neptun,  har tilldelats kommunens första Arkitekturpris 2017.


Ansvarig arkitekt Björn Malmström var på plats för att motta diplom tillsammans med Anders Magnusson, representant för vår beställare Statens Fastighetsverk.Motivering:


"Byggnaden är belägen i känslig kulturmiljö på Stumholmen. Den nya byggnaden rymmer ubåtarna Neptun och Hajen varav den första är 50 meter lång och 11 meter hög.

Arkitekten Björn Malmström, som även har ritat intilliggande Marinmuseum, har på ett sinnrikt sätt gestaltat en byggnad med inspiration av stealthteknik där modern skeppsbyggnad tar sig i uttryck i formspråket. Byggnaden får en helt egen karaktär som medvetet avviker från Marinmiseums klassiska arkitektur och omgivande bebyggelse.


Arkitekt, byggherre och Statens maritima museer har med hög ambition skapat en spännande utställning där byggnadens arkitektur på ett förtjänstfullt sätt tillför helt nya värden på Stumholmen. Projektet är ett värdefullt föredöme som visar att modern och högklassig arkitektur skapar intressanta årsringar i en historisk världsarvsmiljö."


www.blt.se/karlskrona/hit-gar-arkitektpriset-2017/

www.sydostran.se/nyheter/arkitekt-prisas-for-ubatshallen/


Läs mer om Ubåtsmuseet under projektfliken.