Ålands Sjöfartsmuseum


Tävling om om- och tillbyggnad av Ålands Sjöfartsmuseum. En låg modern volym med fasader i translucent glasfiberarmerad plast kompletterar den högresta mycket speciella museibyggnaden. Denna låga volym rymmer entré och entréfunktioner, medan tillkommande utställningslokaler, magasin etc. placeras i två soutterrängplan under den. Förslagets möte mellan gammalt och nytt i exteriör och interiör uttrycker museets ambition att skildra dåtid, nutid och framtid. I samarbete med General Architecture.Information
Projektår: 2003
Yta: 2730 kvm BTA tillbyggnad