Eds Allé, Upplands Väsby, etapp 3


I Upplands Väsby ritar vi flerbostadshus i fem kvarter. I etapp 3 ingår två kvarter med totalt 158 lägenheter fördelade på 11 trapphus. Byggnationen av etapp 3 påbörjades under 2023.Projektet har ritats om efter Upplands Väsbys nya gestaltningspolicy.

 

 Information
Projektår: 2021-pågående
Beställare: Väsbyhem