Kvarteret Klamparen 10


HMXW har projekterat bygghandling och sedan hyresgästanpassning av kvarteret Klamparen 10. Projektet omfattar ombyggnad och tillbyggnad av en tidigare domstolsbyggnad på Kungsholmen. Byggnaden från 1986 är blåklassad i Stockholm stads kulturhistoriska klassificering. Det innebär att den har synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Mycket av detaljarbetet har bestått av att hitta snygga och byggbara lösningar med minimal inverkan på antikvariskt känsliga delar. Två innergårdar har byggts in med glastak och nya kontorslokaler i glasade spänger. Tillkommande delar samsas med ytor som tidigare har varit utvändiga fasader inne i byggnaden. I gatuplanet mot Fleminggatan har det tillförts butikslokaler med nya stora glaspartier av mässing.Information
Projektår: 2020-2022
Beställare: In3prenör/KLP
Yta: ca 27500 kvm BTA