Pottholmen, Karlskrona


Parallella uppdrag avseende en ny gestaltning av Pottholmen och i samband därmed infarten till Karlskrona centrum på Trossön. I uppdraget ingick att gestalta en plats för ett nytt resecentrum i anslutning till järnvägsstationen.Information
Projektår: 2000
Beställare: Karlskrona Kommun