Tallkronan, flerbostadshus Järvastaden


Projektering av Tallkronan påbörjades under 2012 för JM Bostad. Det är ett bostadskvarter i nyetablerade Järvastaden och består av två 5-6 våningar höga byggnadskroppar vars gård vetter mot ett skogsparti bakom kvarteret. Materialen är tegel och puts och kulörerna går i jordiga toner. Kvarteret markeras med ett torn på ena hörnet mot en av huvudgatorna inom området. Fasaderna varieras både i tre olika kulörer och med tegel i mönstermurning på utvalda och strategiska ställen så som entréer, socklar och tornet. Projektet har många olika lägenhetslösningar som ska optimera bostadens läge och utsikt. Inflytt 2016Information
Projektår: 2012-2014
Beställare: JM Bostad
Yta: 102 Lgh