Vällingby Parkstad, Hus A, Råck16


Vattenfalls huvudkontor i Råcksta planerades och byggdes i slutet av 50-talet och stod helt färdigt 1964.

Hus A, Råck 16 ligger mitt i området och utgör anläggningens huvudbyggnad som nu omvandlas till ett bostadshus med 230 lägenheter.

Mitt i den nya stadsdel med plats för 3000 invånare som nu byggs.

Råck 16 blir navet i stadsdelen. Huset är tidstypiskt och kulturskyddat. Husets yttre kommer att bibehållas som det är.Med fönsterband och fasader av emaljerade kassetter i präglad aluminium. Det enda större tillägget som görs är de franska fönster som varje lägenhet förses med. Samt utsiktsterrassen högst upp som kan användas av alla som bor i huset. Huvudentrén ligger kvar men kommer att nås från en helt ny gata, husets västra långsida vänder sig mot ett nyanlagt torg. Söderut gränsar huset mot den bibehållna parken medstora uppvuxna träd och den bibehållna Råcksta Gård.

Om husets yttre bevaras som det är så kommer insidan att få ett helt nytt innehåll. Kvar blir entréhallen med sin dubbla takhöjd, hörsalen i samma plan samt direktionsvåningen högst upp.

Att inreda bostäder i ett före detta kontor har för oss som arkitekter inspirerat till att skapa nya och annorlunda boendekvalitéer. Med mycket ljus, öppna kök och rumssammanhang, varierad takhöjd. Och stor variation.

Ett annorlunda boende med hög potential.Information
Projektår: 2012-2013
Beställare: PEAB