Värnamo fotbollsarena


HMXW har tagit fram ett förfrågningsunderlag till Värnamo kommun på en ny hemmaarena åt IFK Värnamo. Arenan har fyra läktare med totalt 6300 platser varav 3300 är sittplatser. Den västra läktaren som är själva huvudläktaren  kommer förutom sittplatser också inhysa bl.a. VIP-avdelning med restaurang och bar, pressrum, omklädningsrum och kiosker.

 

Vårt uppdrag började med att tillsammans med Värnamo kommun ta fram skisser för arenans lokalisering. Vi beslöt i ett tidigt skede att placera huvudläktaren i väster. Processen fram till den nuvarande utformningen gick från en lösning med bara två läktare på långsidorna till att slutligen landa i en lösning där arenan får fyra läktare och på så sätt hålls samman. En annan viktig aspekt i det tidiga skedet handlade om att maximalt ta vara på den befintliga växtligheten. Vi har tillsammans med landskapsarkitekterna arbetat med att behålla större tallar i direkt anslutning till arenan för att få känslan av en arena i skogen.

 

Klubbens ursprungliga vision var ett koncept kring arenan som en lada. Vi arbetade nära konstruktörerna för att hitta en rationell lösning för tak utan pelare i läktargradängerna och hittade en lösning där taket hänger som ett paraply från en pelarrad längst bak på läktaren. På så sätt samspelade konstruktionen med konceptet. Fasaderna består av perforerad röd TRP-plåt med en träfasad bakom. På så sätt uppfattas arenan som en tät monolit under dagtid men som transparent med träkänsla när de inre delarna är upplysta.

 

Ambitionen är att anläggningen ska vara klimatneutralInformation
Projektår: 2022-pågående
Beställare: Värnamo kommun
Yta: 6300 publikplatser