Strandängarna, bostäder Tyresö


Parallellt uppdrag för nya bostäder i strandnära läge i Tyresö Strand. Utfördes tillsammans med Landskapslaget AB.Information
Projektår: 2006
Beställare: HSB Stockholm
Yta: ca 300 bostäder i lägenheter och småhus