Väsjö Torg, flerbostadshus Sollentuna


Väsjö Torg - markanvisningstävling i Väsjön, Sollentuna kommun 2017 för Erlandsson Bygg.


Vårt kvarter består av 17 hus.


I kvarterets hörn ligger lite större hus med lägenheter kringett trapphus. Trapphusentréerna är genomgående från gata till gård, uppglasadeoch genomsiktliga. Mot Skolpromenaden ligger sex stadsradhus med egna entréermot gångfartsgatan, och längs Slalomvägen byggs ytterligare sju stadsradhus varsfasader möter grönområdet i sydöst. Varje stadsradhus består av två lägenheter, där den nedre lägenheten har entré både från gården och gatan.Den övre lägenheten nås från en gemensam tak-terrass.


Husen i kvarteret binds samman av tegelfasader i tre våningaroch en gemensam takfotshöjd. Varje hus är en egen gestalt som utrycks med olikamur-förband, livförskjutningar, olika sorters tegel, fogar och fogkulörer. Medolika kombinationer skapar detta 17 individuella utryck i tegel. Övertegelfasadens takfot bildar det ljusa plåtklädda takets olika kupor ochburspråk et livfullt varierat landskap av former.


Gatufasaderna är uppbrutna med stora öppningar som påstadsradhusens entréplan bildar egna privata terrasser med ett entréburspråk,både mot Skolpromenaden och mot Slalomvägen. Terrassmurar och trappor ifrostbeständigt tegel tar upp nivåskillnader mot gatan och bildar planteringszonersom skapar en levande grön övergång till gaturummet.


På de övre planen finns inga utstickande balkonger sominkräktar på det gemensamma stadsrummet utan istället formas de generösabalkongerna som öppningar i tegelmuren. Överst avslutas fasaden med stora bostadsterrasser längs hela kvarteret. På så vis blir hela gatufasadenen halvprivat zon, som känns trygg för de boende att befolka och använda i enlevande kontakt med omgivningen. Den gemensamma takterrassen binder ihop hela kvarteretsgårdssida. Terrassen blir en livfull del av gårdsmiljön, med entréer tillstadsradhusen och de små taklägenheterna på hörnhusen. Här finns plats försittbänkar och planteringar.
Information
Projektår: 2017
Beställare: Erlandsson Bygg Stockholm AB
Yta: 66 lgh