HMXW innan HMXW

Namnet HMXW Arkitekter tillkom 2007. Delägare var då Per Hederus, Björn Malmström och Palle Widegren. X:et stod för alla de som jobbar med oss, för framtida delägare, för det obekanta eller för det experimentella, kanske det irrationella. I maj 2012 genofördes ett generationsskifte. Delägare är nu Palle Widegren, Märta Baeling, Lena Dames och Bengt Drakenmark. Ägarskiftet innebär att Per Hederus och Björn Malmström fortsätter att verka i företaget men ej längre som ägare.

Företagets historia börjar 1968: Per och Björn avslutade 4:e året på KTH. Tiderna var goda. Björn fick jobb hos Nyréns och Per hos Erskines. Björn kom att jobba med utbyggnaden av Pharmacia i Uppsala och kv Spektern vid Hamngatan (mitt emot NK). Per jobbade främst med Byker Redevelopment i Newcastle-on-Tyne och bodde tidvis där. 1975-76 gick båda på Konstakademins Arkitekturskola som det året ägnade sig åt områdesstudier dels i Ådalen, dels i Leeds i norra England.

När året var slut fanns ett erbjudande att ingå som ägare i det kollektivägda kontoret Landskapslaget som inte gick att motstå. Kollektivägt var rätt då. Med både landskapsarkitekter och husarkitekter blev Landskapslaget ett kontor med bred kompetens. Många av uppdragen var miljöupprustningar av 60-talsområden, t ex Hovsjö i Södertälje. Kontoret vann även första pris i en internationell stadsplanetävling, “Confrontations Warzowienne” 1978. Vinsten, som väckte stor uppmärksamhet i Sverige, bestod av en enormt tjock packe sedlar i zlotys, som inte gick att växla utan fick sättas in på ett räntefritt konto på polska riksbanken.

Det kollektivägda Landskapslaget var en dynamisk grupp med många kompetenser och personligheter. Under senare delen av 1980-talet splittrades gruppen alltmer. 1988 övertog Per och Björn företaget. För att ge sin egen verksamhet en tydligare framtoning utåt ändrades namnet till Hederus Malmström Arkitekter. Namnet Landskapslaget övertogs av Tomas Saxgård som då var anställd i företaget. De båda kontoren fortsatte att samarbeta och delade samma lokal. 1990 vann Hederus Malmström tillsammans med Landskapslaget tävlingen om Stumholmen i Karlskrona. Stumholmen som tidigare tillhört marinen skulle ges ett nytt innehåll och göras tillgänglig för stadens invånare. En bostadsmässa, Bo-93, var planerad och genomfördes. I tävlingen ingick även att anvisa plats för ett nytt Marinmuseum på ön. Kontorets förslag med ett långsträckt hus som delvis skjöt ut i vattnet genomfördes och invigdes 1997. Några år senare blev byggnaden utvald som en av landets 10 vackraste byggnader byggda efter 1950.

I samband med att Stumholmstävlingen gjordes (1989) anställdes Palle Widegren, numera W:et och VD i företaget. Efter 1997 hade kontoret lite att göra. Roland Fråne på Michelsen Arkitekter i Märsta hade däremot gott om uppdrag, bland annat på Arlanda flygplats. Tillsammans gjordes två tävlingar som båda blev lyckosamma. Ett nytt gymnasium i Flen och ett affärsområde åt Ikea i Moskva. Framgången ledde till att företagen gick samman. 1998 bildades Arkitektkontoret Fråne Hederus Malmström med Roland Fråne som företagsledare.

Arkitektkontoret hade många uppdrag och drev kontor i både Stockholm, Märsta och i Helsingborg. Efter två år blev dock Roland, som ledde företaget av hälsoskäl tvungen att dra sig ur verksamheten. Ledningsansvaret överläts till Björn. Gradvis koncentrerades verksamheten till Stockholm och vid nyåret 2007 ingick Palle Widegren i ägargruppen. Samtidigt flyttade kontoret till sina nuvarande lokaler på Peter Myndes Backe och namnet blev HMXW Arkitekter. Med det nya namnet HMXW är målsättningen att kontoret inte bara ska vara en arbetsplats utan också en skola där alla är med och lär och lär ut. Att gruppen utvecklas och trivs genom att alla är med och bidrar. 2012 består ägargruppen av Palle Widegren, Märta Baeling, Lena Dames och Bengt Drakenmark.