Lagmansgymnasiet, skola Vara


Tävlingsförslag år 2000 för gymnasium i Vara avseende tillbyggnad av ny aula mm.Information
Projektår: 2000
Beställare: Vara Kommun