Stationsbyggnaden , Stockholm Bromma Airport


På uppdrag av Swedavia renoveras fasaderna på den ursprungliga terminalen, även kallad Stationsbyggnaden, på Stockholm Bromma Airport. Bromma flygplats invigdes på 30-talet som en av Sveriges första landflygplatser och Stationsbyggnaden är en av de första som uppfördes på flygplatsen. Den gestaltades efter dåtidens funktionalistiska ideal och är ett unikt exempel på en modernistisk flygplatsarkitektur. Byggnaden är förklarad som byggnadsminne och renoveringen utförs med högt ställda arkitektoniska och antikvariska krav avseende material, färgsättning och detaljer. Samtidigt som Stationsbyggnaden färdigställs under 2023 påbörjas renoveringen av fasaderna på den samtida hangaren som idag fungerar som avgångshall.

Ursprunglig arkitekt: Paul HedqvistInformation
Projektår: 2022-2023
Beställare: Swedavia