Bromma ny ankomsthall, flygplats Stockholm


Ny ankomsthall Bromma flygplats. Nybyggnad på delvisbefintlig grundläggning. Byggnaden inrymmer bagagehall med bagageband, tull ochsidofunktioner samt bagageanläggning för ankommande bagage i anslutandebyggnad. Sammanlagd yta BTA 2255 kvm varav bagageanläggning BTA 555 kvm. Dennya ankomsthallen har gestaltats med hänsyn till att Bromma flygplats ärklassat som byggnadsminne. Ankomsthallen ansluter i sin karaktär med sin enklavolym till befintlig bebyggelse. Höjd och placering är anpassad för att inte inkräktapå den äldre terminalen. Interiört är byggnaden planerad för att flödet skavara lätt att uppfatta med bagagebanden placerade i mitten. Invändiga materialav trä, betong och rostfritt stål. Hallen får dagsljus från flera lanternineroch en glasfasad som också ger kontakt med gatan utanför.Information
Projektår: 2015 - 2017
Beställare: Swedavia
Yta: 2255 Kvm