Kanonverkstaden, arbetsplatser för Moderna Muséet


Ombyggnad av Kanonverkstaden på Skeppsholmen till ett 40-tal arbetsplatser för Moderna museet, som komplement till museets huvudbyggnad. Huset är byggt 1943 för örlogsvarvet som verkstad och förråd. Med ombyggnaden har husets karaktär interiört bevarats. Exteriören förändrats mycket lite. Färdigt för inflyttning sommaren 2006.Information
Projektår: 2003 - 2006
Beställare: Statens Fastighetsverk
Yta: 640 kvm BTA