LantBo 05


Att bo på landet. Katrineholms kommun bad fyra arkitekter rita typhus som passade in i det sörmländska landskapet.

Förslagen blev en bostadsmässa på nätet – Lantbo 05. Till varje hustyp fanns en byggare och kalkylförslag. Vårt förslag togs fram tillsammans med Ekologibyggarna i Vadstena som bygger hus i massivträ.Information
Projektår: 2005
Beställare: Katrineholms kommun
Yta: 150 kvm