Marinstaden, marinvillor Nacka


I Ryssviken, nära Svindersvik finns en före detta oljedepå som tidigare varit upplag för allehanda farkoster. Här har nu anlagts en marin anläggning som planeras inrymma bl a 40 bostäder som flyter på vattnet. Planer finns även på ett flytande varv och en flytande restaurang och även på land planeras för fler bostäder och arbetsplatser.

Det tog fem år innan detaljplanen blev antagen och klar 2006. Vi utförde allt skissarbete, tog fram underlag för plankarta och gjorde ett gestaltningsprogram. Sen ritade vi även de första husen som idag ligger på plats. Den första Marinvillan blev klar år 2007. Hösten 2008 kom ytterligare två på plats. Finanskrisen 2009 medförde dock att Marinstaden AB såldes vidare och att projektet kom att handhas av andra. Idag står fem stycken Marinvillor från HMXW på plats.Information
Projektår: 2001 -
Beställare: Marinstaden AB