Hötorgshallen, detaljhandel Stockholm


Renovering och ombyggnation av Hötorgshallen Stockholm, kvarteret Beridarebanan 10. Uppdraget har innefattat utarbetande av programhandling och projektering. Hötorgshallen har byggts om med nya försäljningsytor och förbättrad exponeringen i markplanet. Lokalerna har fräschats upp och gjorts fullt tillgängliga. Ny hiss och rulltrappa har installerats. Anläggningen har energieffektiviserats enligt fastighetskontorets uppställda miljömål och uppfyller kraven för “green building”. Fastigheten är blåklassad enligt Stockholms stads klassificering och de antikvariska kraven har varit styrande vid gestaltning och projektering. Ombyggnationen har utförts i etapper med provisoriska lokaler för evakuerade handlare. Saluhallen har varit i full drift medan ombyggnaden pågått. Hyresgästanpassningarna för lokaler har skett etappvis. HMXW arkitekter i samarbete med Aperto arkitektbyggkonsulter och Cedervall arkitekter.Information
Projektår: 2010 -2013
Beställare: Stockholms Stad Fastighetskontor
Yta: ca 5000 kvm BTA