Huvudsta Centrum, Solna


Om- och utbyggnad av Huvudsta Centrum. Centrum har rustats upp och moderniserats med omdisponering, nya butiksytor och vistelseytor i koppling till tunnelbanan.Information
Projektår: 2006
Beställare: Fabege