Largen, bostäder Årsta Stockholm


Kvarter Largen – en tävling för företag anslutna till PAR, ett samarbetsorgan vi var medlemmar i tidigare. Det gällde att att skapa vackra och flexibla lägenheter till rimliga hyresnivåer. Förslaget byggde på en enkel byggteknik, enkla husvolymer, en allmängiltig bostadsutformning som är både yteffektiv och generös. Parkering sker på mark inom tomtgräns.Information
Beställare: Par Fastigheter
Yta: ca 40lgh