Väsjö Torg, flerbostadshus Sollentuna


Väsjö Torg – markanvisningstävling i Väsjön, Sollentuna kommun 2017 för Erlandsson Bygg.

Vårt kvarter består av 17 hus.

I kvarterets hörn ligger lite större hus med lägenheter kring ett trapphus. Trapphus entréerna är genomgående från gata till gård, uppglasade och genomsiktliga. Mot Skolpromenaden ligger sex stadsradhus med egna entréer mot gång farts gatan, och längs Slalomvägen byggs ytterligare sju stadsradhus vars fasader möter grönområdet i sydöst. Varje stadsradhus består av två lägenheter, där den nedre lägenheten har entré både från gården och gatan.Den övre lägenheten nås från en gemensam tak-terrass.

Husen i kvarteret binds samman av tegelfasader i tre våningaroch en gemensam takfotshöjd. Varje hus är en egen gestalt som utrycks med olika mur-förband, livförskjutningar, olika sorters tegel, fogar och fogkulörer. Med olika kombinationer skapar detta 17 individuella utryck i tegel. Över tegelfasadens takfot bildar det ljusa plåtklädda takets olika kupor och burspråk et livfullt varierat landskap av former.

Gatufasaderna är uppbrutna med stora öppningar som på stadsradhusens entréplan bildar egna privata terrasser med ett entréburspråk, både mot Skolpromenaden och mot Slalomvägen. Terrassmurar och trappor i frost beständigt tegel tar upp nivåskillnader mot gatan och bildar planterings zoner som skapar en levande grön övergång till gaturummet.

På de övre planen finns inga utstickande balkonger som inkräktar på det gemensamma stadsrummet utan istället formas de generösa balkongerna som öppningar i tegelmuren. Överst avslutas fasaden med stora bostadsterrasser längs hela kvarteret. På så vis blir hela gatu-fasadenen halvprivat zon, som känns trygg för de boende att befolka och använda i enlevande kontakt med omgivningen. Den gemensamma takterrassen binder ihop hela kvarterets gårdssida. Terrassen blir en livfull del av gårdsmiljön, med entréer till stadsradhusen och de små taklägenheterna på hörnhusen. Här finns plats för sitt bänkar och planteringar.Information
Projektår: 2017
Beställare: Erlandsson Bygg Stockholm AB
Yta: 66 Lgh