Kungsängen, stadsplanering Upplands-Bro


Ett uppdrag som är resultatet av en process med parallellt uppdrag som HMXW arkitekter vann under 2010.

Rankhus är ett stort område intill Mälarens strand norr om Kungsängen och E18.

Här planerade vi för en helt ny stadsdel med cirka 5000 nya bostäder som skulle byggas under en lång period framåt. Kriterier som miljötänk, rekreation, kommunikation och framtida bostadsmiljöer stod i centrum för det parallella uppdraget.

HMXW fick sen 2015 i uppdrag att göra ytterligare detaljstudier av området närmast mot Mälaren, E18 och Kungsängens centrum med målet att få igång en detaljplaneprocess för Villamarkens räkning. Arbetet inför detaljplan etapp 1 av totalt beräknat 7 etapper har pågått intensivt under 2015-2017 och går ut på Samråd i början på 2018. Första detaljplaneetappen beräknas innehålla ca 2900 bostäder varav cirka hälften är Villamarkens bestånd. I övrigt 8 förskolor, 4 skolor samt ca 3600 kvm tillkommande ytor för handel, centrumändamål, idrottshall och kommunala servicefunktioner. Se under Stadsplaneprojekt “Rankhus, stadsplanering detaljplan Kungsängen Upplands-Bro”.Information
Projektår: 2010
Beställare: Villamarken; Ikano Bostad och HSB
Yta: Etapp 1 ca 3000 bostäder