Glömsta förskola, Huddinge


Tillbyggnad till befintlig förskola. Fem avdelningar med plats för 20 barn per avdelning.Information
Projektår: 2009 - 2011
Beställare: Huge Fastigheter
Yta: ca 2000 kvm BTA