Kästa skola, Huddinge


Projektet är en ny förskola och F-6 skola belägen på en vacker naturtomt i Flemingsberg, Huddinge kommun. Förskolan har 5 avdelningar för cirka 100 barn, F-6 skolan har plats för cirka 420 elever. Restaurang, kök och idrottslokal ingår i byggnaden. Byggnadens placering i tomtens nordvästra hörn ger en skyddad skolgård i bästa väderstreck, samtidigt som skolan blir synlig i stadsrummet vid Katrinbergsvägens och Hälsovägens trafikerade korsning. Vid detta hörn finns också skolans besöksentré, medan skolelevers och förskolebarns entréer ligger väl skyddade i direkt kontakt med skolgården. Skolan kommer att bli ett passivhus där energi och miljö ingår som pedagogiska inslag i utformningen med sedumtak, solpaneler mm. Byggnaden ska uppfylla miljöklass silver i enlighet med Miljöbyggnad och Sundahus.Information
Projektår: 2011 - 2015
Beställare: Huge Fastigheter
Yta: ca 8000 kvm BTA