Sjöbergska Skolan, Järfälla


Ombyggnad av befintlig skola, Vibblabyskolan, till en Vittra-skola med öppna rumssammanhang med plats för cirka 400 elever, 6-16 år.Information
Projektår: 2000
Beställare: Vittra/Järfälla kommun