Västra Hamnen, skola Malmö


Projektet startade som en tävling år 2001 som kontoret vann. Därefter fortsatte projektet i flera omgångar. Byggstart skedde till sist i början av 2009. Skolan ligger i anslutning till den nya stadsparken och intill Turning Torso. Skolan inryms i en långsträckt byggnad med flera knyckar och blir gradvis högre; från 1 till nästan 4 våningar. Den sammanhängande takytan lutar 1/10 i husets längdriktning. Taket är belagt med sedumgräs. Fasaderna är i handslaget tegel. Verksamheten i skolan bedrivs för barn i åldrarna 2-16 år. Användning av lokalerna kan variera beroende på aktuell åldersfördelning bland barnen i området. Totalt finns plats för ca 450 elever.Information
Projektår: 2001 - 2010
Beställare: Malmö Stad genom Stadsfastigheter
Yta: 5400 kvm