Utsäljeskolan, Huddinge


Befintliga Utsäljeskolan med åk F-6 vid Segeltorp i Huddinge ska ersättas med en ny skolbyggnad. En treparallellig F-9-skola, samt grundsärskola åk F-9 och idrottshall beräknas vara färdig för inflytt vår/sommar år 2024. Totalt kommer det att finnas plats för ca 940 elever samt 115 personal.

Skolbyggnaden är varsamt inplacerad i terrängens kuperade miljö och står i nära kontakt med omgivningen. Volymen följer terrängens nertrappning och våningarnas storlek minskar ju högre upp i huset man befinner sig. Fasadens uppbyggnad av betongelement med olika behandlingar skapar en variation som är enkel, lågmäld och anpassad till omkringliggande miljö. Genom utformning och gestaltning har vi arbetat för att förstärka elevernas tillhörighetskänsla i förhållande till skolan.

Skolan kommer att miljöklassas enligt Miljöbyggnad Silver.

Ursprunglig programhandling som Origo arkitekter tog fram under planprocessen bearbetades och utvecklades till programhandling 2 och systemhandling. Projektet fortsätter med bygghandling under 2021.Information
Projektår: 2019 –
Beställare: Huddinge Samhällsfastigheter
Yta: 14 100 kvadratmeter (BTA).