Smedbyns förskola, Huskvarna Jönköping


Nominerad till SAJK:s Arkitekturpris 2013 (Sveriges arkitekters medlemmar i Jönköping och Kronobergs län)

“Förskolan ligger idylliskt i utkanten av kulturreservatet Smedbyn ett stenkast från Huskvarnaån. Byggnaden är uppförd i två plan vilket på ett förtjänstfullt sätt ansluter till skalan hos den angränsande bebyggelsen men som också sparar den begränsade markytan till förmån för lek och utevistelse. Uttrycket är tidlöst modernistiskt men med tydlig koppling till en äldre byggnadstradition i såväl färgsättning som material. Inom den givna ramen har fönstersättningen varierats med disciplin för att ge ljusintag där de behövs men utan att det traditionella anslaget går förlorat. En hedervärd gestaltning av en byggnad som kommer att kännas självklar på sin plats lång tid framöver.”Information
Projektår: 2010 -2013
Beställare: Jönköpings Kommun
Yta: ca 1300 kvm BTA