Nytorps Mosse, förskola Huddinge


Fem avdelningar, cirka 100 barn.

Den nya förskolan i Nytorps mosse formar sig till en triangulär volym. Fasaderna är utförda av fibercementskivor. Förskolan kommer att bedrivas i kommunal regi, med stark inspiration från Reggio Emiliapedagogiken, något som också fått avspegla sig i planlösningen.

Skolan är projekterad med högt ställda miljökrav och kommer att uppfylla Miljöbyggnadskraven med betyg Silver.Information
Projektår: 2012 -2015
Beställare: Huge Fastigheter AB
Yta: ca 1065 kvm