Tomtbergaskolan, Huddinge


 

Tomtbergaskolan, tidigare Centralskolan, är en kommunal grundskola i Huddinge. Den byggdes ursprungligen år 1923 och har idag plats för cirka 470 elever i årskurserna F – 6. Projektet beräknas stå färdigt 2023 och kommer då att rymma 840 elever i årskurs F-9.

 

Projektet innebär ombyggnad och renovering av den befintliga skolan samt en ny tillbyggnad. Den nya skolvolymen delas upp i mindre volymer med hjälp av inskjutna vertikala fönsterpartier. Dessa innehåller förutom hemvister och fritids även specialsalar för hemkunskap, teknik, musik, nytt tillagningskök samt en miniaula. För att länka samman den befintliga skolan med det nya byggs i mitten en ljusgård vilken bland annat fungerar som en ny huvudentré samt flexibelt samlings- och uppehållsrum med gradäng.

 

 

Vi har arbetet på systemhandling och bygghandling tillsammans med Sundell Arkitekter. Projektet klassas som Miljöbyggnad Silver.Information
Projektår: 2018–2020
Beställare: Huddinge Samhällsfastigheter
Yta: 12 500 kvm