Ubåtshall, Marinmuseum Karlskrona


År 1990 vann kontoret en tävling om ett marinmuseum på Stumholmen i Karlskrona om ca 8000 kvm. Muséet invigdes 1997 och röstades vid arkitekturåret år 2001 fram som ett av Sveriges tio vackraste hus byggda efter 1950. Muséet nominerades även till Kasper Sahlinpriset 1997. År 2008 fick kontoret i uppdrag att rita ett ubåtsmuseum, Neptun innehållandes två ubåtar och en utställning om “Kalla kriget” intill Marinmuséet. Invigning 2014. Formen särskiljer sig från det befintliga muséet och associerar till moderna örlogsfartyg och befästningsarkitektur.

Vår tillbyggnad till Marinmuseum i Karlskrona, Ubåtshallen Neptun, har tilldelats Karlskrona kommuns första arkitekturpris för år 2017.Information
Projektår: 2008 - 2014
Beställare: Statens Fastighetsverk
Yta: ca 1650 kvm