Madängen, stadshus Huskvarna Jönköping


År 2011 fick kontoret i uppdrag att rita ett stadshus i Huskvarna i Jönköpings kommun. Stadshuset är ritat i vinkel med entré i hörnet mot huvudgatan. I souterräng ligger en dagligvarubutik med entré från motsatt sida. Stadshusets entréplan innehåller kontor, bibliotek och sessionssal. Sedan följer tre renodlade kontorsplan och en indragen våning med teknik- och kompletterande funktioner. Byggnaden är uppdelad i två tegelvolymer med entrésituationen som en glasad länk mellan. Var och en av huvudvolymerna är i sin tur uppdelade i två respektive tre mindre enheter via glasade indrag.

För ett värdefullt tillskott till den byggda miljön i Jönköpings kommun år 2017 har stadsbyggnadsnämnden tilldelat HMXW arkitekters Huskvarna stadshus vinst i klassen God Arkitektur.

De ansvariga arkitekterna Palle Widegren och Leo Thavelin var på plats för att ta emot diplomet.

Motivering:

“Huskvarna har fått en ny offentlig byggnad som tillsammans med vårdcentrum bildar en värdig entré till Huskvarna innerstad. Det är ett stort och spännande program som kombinerar kommunal förvaltning, bibliotek och mataffär i en volym som anpassar sig väl till Huskvarnas skala. Placeringen av den nya byggnaden möjliggör en framtida förlängning av Esplanaden och att staden närmar sig vattnet.

Det finns en spännande kontrast mellan huvudentrén som är generös, öppen och ljus och de två tyngre tegelkropparna. Invändigt är entrérummet omsorgsfullt gestaltat och välkomnande. Huskvarna har fått ett nytt offentligt vardagsrum.”Information
Projektår: 2011
Beställare: Jönköpings Kommun
Yta: ca 13.000 kvm