Sjödalsbacken, flerbostadshus med förskola och LSS-boende i Huddinge.


Projektet Sjödalsbacken ligger nära Huddinge Centrum och består av tre punkthus på 24, 25 respektive 26 våningar . De tre husen rymmer sammanlagt av 188  lägenheter, en förskola i tre plan i det norra huset och ett LSS-boende på ett plan i det södra huset. Kvarteret ligger i souterräng längs Sjödalsbackens kulle där entrén mot gatan ligger på en lägre nivå än parken och förskolans lekplatser som ligger i nivåer på kullens topp. I berget, under parken och lekplatserna, på baksidan av husen ligger ett bergrumsgarage.

 

 

 

 Information
Projektår: 2017-pågående
Beställare: Bonava
Yta: 236 lägenheter + 1 Förskola + 6 st LSS-lägenheter