Alderholmen etapp II, Gävle Strand


Alderholmen är en del av Gävles hamn som håller på att omvandlas till en ny stadsdel; Gävle Strand. Första etappen är färdig, inflyttningen skedde under 2008.

HMXW arkitekter fick tillsammans med Landskapslaget uppdraget att gestalta etapp II och att i samband med detaljplaneringen utforma ett gestaltningsprogram för stadsdelens bebyggelse. Detta färdigställdes till sommaren 2007 i samråd med kommunens tjänstemän och tilltänkta byggherrar. Därefter har uppföljningsarbete fortsatt. Landskapslaget har projekterat all allmän mark, dvs gator, kajer och parker.

De första husen i etappen, de sk Kanalhusen byggdes av Skanska och stod klara för inflyttning 2010.Information
Projektår: 2007
Beställare: Gävle Kommun
Yta: Cirka 600 lägenheter mm