Stumholmen, Karlskrona


Nära Karlskronas centrum, på en helt unik ö som tidigare hört till Marinen ligger den nya stadsdelen med både nya och bevarade hus, med rum för såväl boende, arbete och kultur. Tidigare var holmen helt militär och avstängd för allmänheten. Vi vann första priset i tävlingen om Stumholmens framtida användning. Vi gjorde en reviderad stadsplaneskiss 1990 samt ritade ny- och ombyggnader inför bostadsmässan BO-93 som blev lyckad och fick stor uppmärksamhet.

De nya bostäderna (40 lägenheter i kv Galären och Barkassen) ritade vi åt HSB. Ombyggnaden av före detta Beklädnadsverkstaden resulterade i 30 lägenheter och ett kontorshus ritade åt Stiftelsen Karlskronahem.

Stumholmen presenterades i Arkitektur nr 4/1993 7/1993. Ombyggnaden fick Boverkets utmärkelse “Varsamt Ombyggt” år 1994. Entreprenörer var NCC resp. Skanska Sydöst.Information
Projektår: 1993
Beställare: HSB Blekinge och Karlskronahem
Yta: 40 + 30 lgh