Gyllins Trädgård, Malmö


Projektet startade som parallella uppdrag våren år 2000. Vi fick därefter vidareutveckla vårt förslag som byggde på stor hänsyn till områdets fantastiska naturförutsättningar: en stor handelsträdgård som köptes upp av kommunen i början på 70-talet för att bebyggas med bostäder, vilket ej skedde. Området har därför legat i ‘träda’ sedan dess i avvaktan på en ny framtid. I de bearbetningar som skedde ökades utnyttjandet till att inrymma cirka 900 bostäder utan att grundidén behövde överges.Information
Projektår: 2000 -2002
Beställare: Malmö Stadsbyggnadskontor
Yta: cirka 900 bostäder