Kista Äng, flerbostadshus detaljplan Stockholm


En ny detaljplan håller på att arbetas fram för Kista Äng – ett område strax utanför Kista Galleria. Här planeras ett nytt bostadsområde om åtta kvarter med fokus på “framtidens Kista”. Sju olika byggherrar om åtta kvarter varav JMs kvarter beräknas innehålla ca 165 lägenheter i varierande storlek. Planen väntas antas 2018.

“Kista Science City – vision och strategi 2010-1010: Kista Science City ska genom fortsatt tillväxt inom näringsliv och akademi i en kulturellt levande stad vara en av världens levande science cities.”

Stockholm växer och varje dag flyttar folk till Sveriges huvudstad. Och likt andra storstäder behövs starka och attraktiva områden även utanför innerstades kärna. Kista är ett sådant område; ett väl etablerat område med stark framtidspotential. Här finns redan både bostäder, service och handel vilket ger ett rikt liv åt stadsdelen alla tider på dygnet. Och kista kan växa. Etableringar av företag med arbetsplatser och närhet till Stockholms centrum gör Kista till ett högattraktivt bostadsområde.

Stockholms Stads vision och gestaltningsprinciper har modelerats fram och tolkats tillsammans med arkitekter och byggherrar i en intensiv pågående detaljplaneprocess.

“Med ett kretskorts mönstring löper tegelfasaden över hörn och omfamnar kvarteret. En gedigen fasad med hög materialitetsgrad som tegel – men med överaskande inslag som i sin association till kretskortens och diagrammens mönstring flörtar med det högteknologiska Kista. I enlighet med stadsbyggnadsprinciperna för Kista Äng förstärker mönstret horisontaliteten och delar in blocket i horisontella band utåt. Mot parken och det “inre rummet” av Kista Äng råder en småskalighet med vertikalt uttryck som tar ner kvartersblocket till den mer intima skalan. Här får fasaderna en mjukare ton i kontrast till det större mer urbana blocket. Dock knyts kvarteret samman genom materialval och färg då de varma brunröda tonerna går igen både i den lilla och i den stora skalan.”Information
Projektår: Planarbete 2014 -
Beställare: JM AB
Yta: ca 165 Lgh