Skeppsbyggaren, Gävle


En obebyggd f.d industritomt utmed Gävle åns södra strand som har utmärkta förutsättningar för stadskvarter och bostadsbebyggelse.

Vi gjorde en första skiss under 2010. Detaljplanen van laga kraft 2014.

Förslaget ger utrymme för 2 bostadskvarter med hus i 5 våningar, några radhus samt ett 15 våningar högt höghus. Höghuset har en planform med välvda väggar och avrundade hörn och kläs in med glasade balkonger runt om.Information
Projektår: 2010 - 2014
Beställare: CA Fastigheter
Yta: Ca 200 Lgh