Södergatan, hyresrätter Märsta


Nya flerfamiljshus norr om Märsta Centrum. Dels Södergatan Syd som ligger alldeles intill centrum, dels Södergatan Norr i höjd med Märsta Station. Projektet startade som en planutredning kallad ‘Mitt Märsta’ som resulterade i en förlängning av Södergatan söderut i syfte att knyta samman Märstas olika stadsdelar. HMXW arkitekter färdigställde ett detaljplaneförslag som antogs 2007.

Efter detaljplanen var antagen fortsatte vi med program- och bygglovshandlingar åt Wåhlin Fastigheter. Därefter handlades projektet upp som totalentreprenad. Totalentreprenör blev Skanska och vi gjorde bygghandlingarna. Projektet består av sex stycken L-formade loftgångshus med 145 lägenheter i klara kulörer som omfamnar gatan och ett torg. Huvudsakligen små ytsnåla lägenheter om 2 till 3 rok. Varje hus har en homogen färgsättning i så väl fasad som i detaljer. Projektet var klart för inflyttning 2010. Upplåtelseform: hyresrätt.

Södergatan Norr var ungefär lika stort. Efter att detaljplanen var antagen vidare såldes Projektet.Information
Projektår: 2009 - 2010
Beställare: Skanska
Yta: Ca 145 Lgh