Dalenum, flerbostadshus och gestaltningsprogram Lidingö


Dalénum på Lidingö är platsen där Gustaf Dalén startade Aga och där företaget hade sin tillverkning till modern tid. Området håller nu på att omdanas till en ny stadsdel med boende och arbetsplatser. Merparten av den äldre industribebyggelsen bibehålls och kompletteras med nybyggda bostäder. Totalt finns plats för cirka 1000 bostäder i flerfamiljshus. HMXW har varit arkitekt för JM:s del av området sedan 2005. År 2007 köpte JM hela området vilket innebar att kontoret fick en central roll i samordningen av detaljplaneförslaget och gestaltningsprogrammet tillsammans med Lidingö Stadsbyggnadskontor. Detaljplanen antogs 2010. HMXW arkitekter har ritat de två första kvarteren om totalt 8 punkthus med cirka 140 lägenheterInformation
Projektår: 2005 - 2013
Beställare: JM AB
Yta: Ca 140 Lgh