Årsta, flerbostadshus Årstafältet


Byggnaden är placerad i den norra delen av den nya bebyggelsen på Årstafältet. Den består av 43 lägenheter i två trapphus med parkering i källarplan. Byggnaden trappas upp från fem våningar där den möter en radhusliknande bebyggelse till åtta våningar där den ansluter till ett torg som omgärdas av högre byggnader. Med en sockel i varierande höjd, indragna delar och inbyggda balkonger förstärks byggnadens trappande form. Detta ger även fasaden två husliv som förstärker byggnadens skalförändring och vertikala uppdelning. Detaljplanearbete pågår.Information
Projektår: 2012
Beställare: Svenska Bostäder
Yta: 43 Lgh