Ledinge, flerbostadshus Tensta


“Stockholmshusen” är ett spännande pågående projekt för att öka bostadsproduktionen av hyresrätter i Stockholm med de allmännyttiga bostadsbolagen och dess entreprenörer. Första projekt ut i den omfattande satsningen är sju stycken punkthus i Tensta på en tidigare skoltomt vars skola rivits. Platsen är beläget nära centrum och intill ett stort parkområde som inhyser Sveriges näst äldsta kyrka med kyrkogård. Vi har arbetat med framtagande av ny detaljpplan för Svenska Bostäders räkning, som väntas få laga kraft 2017 och projekterar även punkthusen med NCC som entreprenör.Information
Projektår: 2014
Beställare: Svenska Bostäder AB
Yta: 7 Punkthus