Östra kanalstaden, Åkersberga


Östra Kanalstaden är en ny stadsdel i Åkersberga som liggerlängs Åkers kanal. Stadsdelen byggs upp av små kvarter som varierar i höjd från3 till 5 våningar. Här har kontoret ritat tre av totalt sex kvarter. Kuttern och Flaggspelet ligger i direktanslutning till kanalen och öppnar sig mot denna och kvällsolen. Detta faktum avspeglar sig i planlösningarna som i hög grad vänder sällskapsrummen motvattnet. Barken ligger längre från kanalen och öppnar sig istället mot sydvästoch en liten park. De tre kvarteren riktar sig mot lite olika målgrupper. Flaggspelet är ett projekt för Seniorgården med kunder över 55 år och Barkensom har många små lägenheter vänder sig mer mot en yngre kundkrets. På grund av de dåliga markförhållandena har inte källare och garage varit tillåtet i planen. Nästan all parkering sker därför pågatumark.Information
Projektår: 2016 -2017
Beställare: JM
Yta: 3 kvarter; Kuttern 50 lgh, Barken 63 lgh, Flaggspelet 55 lgh