Slussen, Stockholm


Inbjuden tävling 2005

Slussen har varit föremål för flera arkitekttävlingar under årens lopp. Och fortfarande debatteras platsen och det nu liggande förslaget flitigt i sociala medier. HMXW arkitekter var tillsammans med samarbetspartners inbjudna till tävling om området år 2005. Förslaget fick ett hedersomnämnade. Förslaget hade den lägsta investeringskostnaden av alla och en bussterminallösning med korta gångavstånd som uppskattades, bl a av SL. Samarbete med General Architecture, Landskapslaget, Mats Olofgjörs, Tyréns och BjerkingInformation
Projektår: 2005
Beställare: Stockholm stad